Apie Klubą

Klubas vienija sąmoningus vyrus, kurie nevartoja intoksikantų arba bent jau stengiasi jų nevartoti. Klubas propaguoja meditaciją, koučingą, sportą, labdarą ir sveiką gyvenimo būdą, kuris naudingas Klubo Nario gyvenimui ir Lietuvai apskritai. Satori Klubo Nariai įsipareigoja padėti kitiems Klubo Nariams spręsti bendraminčių vidines ir išorines problemas/pamokas.

Martyno Driuko – Įkūrėjo žodis

Gyvenimas reikalauja burti bendraminčius, šiuo atveju – vyrus. Rengiant stovyklas, seminarus ir mokymus iškilo būtinybė suburti sąmoningumo, saviugdos siekiančius vyrus į bendrumą.

Draugo ir bendraminčio Donato Kantakevičiaus veiklos įkvėptas ir Visatos prašomas steigiu finansinio pelno nesiekiantį Vyrų Klubą – SATORI.

Termino SATORI reikšmė – Sąmoningumo blyksnis.

Vizija – Žmogus iš didžiosios raidės

Šio klubo padedami, saviugdos ir sąmoningumo keliu einantys vyrai sužinos vienas apie kitą. Sąmonėjantys vyrai susipažins, atras bendrumo ir įgys naujų draugų, pažįstamų ar net verslo partnerių. Kartu leisdami laiką sustiprins vyriškas savybes: budrumą, valią, protą, jėgą, ryžtingumą, loginį mąstymą, savidiscipliną ir kitas vyriškai energijai priskiriamas savybes.

Klubo Nariai, kartu bendraudami aukštesnio sąmoningumo aplinkoje ir atlikinėdami psichologines treniruotes, sportuodami bei dalindamiesi saviugdos patirtimi, palengva įgaus vis daugiau įgūdžių spręsti kasdienius iššūkius asmeniniuose santykiuose bei profesinėje aplinkoje ir savo gyvenimą pavers vis labiau harmoningu. Klubas orientuotas į Žmogaus iš didžiosios raidės kūrimą, kuris būtų pavyzdys mūsų visuomenei, nes visuomenė šiuo metu beveik praradusi intelektą, loginį mąstymo būdą, valią, savigarbą ir tautiškumą.

SATORI NARIO VERTYBĖS

 • Satori Narys siekia būti laisvas nuo alkoholio, cigarečių, narkotikų, mėsos ir azartinių lošimų priklausomybės.
 • Visi Satori Nariai yra lygūs, nepaisant jų statuso visuomenėje. Klubas atsisako hierarchinio bendravimo modelio būdo;
 • Satori Narys privalo stengtis realiais veiksmais spręsti gyvenimo iššūkius ir neatidėlioti geresnio gyvenimo rytojui ar atsiduoti į „atsitiktinumo“ rankas;
 • Satori Narys yra toks žmogus, kuris stengiasi kalbėti tik tiesą ir niekam nieko nemeluoja, propaguoja sąmoningą gyvenimo būdą;
 • Satori Narys gyvenime laikosi nekenkimo ir sąžiningumo principo;
 • Satori Narys laikosi strateginio ir pozityvaus mąstymo: „Jei negaliu nieko pakeisti, kad būtų geriau, reškia viskas, kas vyksta – vyksta į gerą“;
 • Satori Narys stengiasi būti naudingas savo aplinkai ir visuomenei – Lietuvai;
 • Satori Narys stengiasi gyventi tokia Idėja: „Kas jeigu ne aš, ir kada jei ne dabar?“;
 • Satori Narys – tai žmogus, prisiėmęs atsakomybę už savo gyvenimą ir jo kokybę, kuris nori būti pavyzdžiu aplinkiniams, kuris stengiasi realizuoti Žmogų iš didžiosios raidės;
 • Lėšos surinktos SATORI renginių metu ir kaip paaukojimai Asociacijai visada skiriamos tik Klubo palaikymui, plėtrai ir idėjų sklaidai bei realizacijai;

Vyrų Klubas SATORI yra gryna idėja ir pelno nesiekianti organizacija/asociacija ir neneša jokios teisinės atsakomybės už Klubo Narių asmeninį gyvenimą.

PRIVALOMOS TAISYKLĖS

 • Satori Narys siekia būti laisvas nuo alkoholio, cigarečių, narkotikų, mėsos ir azartinių lošimų priklausomybės. Įstojęs į Klubą, Narys per 3 mėn. privalo atsisakyti pastarųjų žalingų įpročių. Mėsos atsisakymui skriami 1 metai. Neatlikus konkrečių veiksmų atsisakyti suicido, narystė sustabdoma neribotam terminui;
 • Satori Narys vengia vartoti necenzūrinius žodžius;
 • Satori Narys yra tas, kuris dalyvauja kartą per mėnesį vykstančiuose susitikimuose. Praleidus du susitikimus iš eilės, nario mokestis dvigubinasi. Užsienyje gyvenantiems Nariams ši taisyklė gali būti koreguojama;
 • Satori Narys atsisako viešų pareiškimų apie Klubo veiklą ir Narius, kuri gali sukelti Narių susiskaldymą ir priešpriešą. Visus pageidavimus, pastebėjimus, kurie būtų susiję su Satori Idėjų korekcija (apart čia vardijamų kriterijų), su kuria nesutinka Įkūrėjas ir Klubo Aktyvas, turi gauti administracijos leidimą pranešti tai ateinančio renginio metu ir tada balsavimo būdu Nariai pasiūlymą gali priimti arba atmesti;
 • Satori Narys laikosi aprangos kodo nurodyto renginių metu, kurį nustato Satori Įkūrėjas, Satori Aktyvas ir Administratoriai, atsižvelgdami į renginį ir Klubo Idėją. Atvykus ne pagal kodą susimokamas paskatinimo atsiminti mokestis.
 • Priklausymas Klubui įpareigoja Narius savo elgesiu būti pavyzdžiu kitiems, atsakingai naudoti Klubo emblemą/atributiką ir statusą;

Kiekvienas Žmogus/Narys gali bet kada nutraukti savo dalyvavimą Klubo veikloje ir iš Klubo pasitraukti;

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close